RONSON DEVELOPMENT SOUTH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Siedziba: Warszawa, adres: aleja Komisji Edukacji Narodowej 57, kod pocztowy: 02-797

 

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer KRS: 0000284762

 

NIP: 7010072424

 

Kapitał zakładowy: 1.619.000,00 PLN

 

Spółka jest częścią grupy kapitałowej Ronson Development SE

www.ronson.pl

 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Spółka niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia Ronson Development South sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami pod firmą: (i) Ronson Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Home sp. k., (ii) „Ronson Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Idea” sp. k., (iii) „Ronson Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Impressio” sp. k., (iv) „Ronson Development Partner 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Capital 2011” sp. k., (v) „Ronson Development Partner 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Destiny 2011” sp. k., (vi) „Ronson Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Gemini 2” sp. k., (vii) „Ronson Development Partner 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Enterprise  2011” sp. k., (viii) „Ronson Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2011” sp. k., (ix) „Ronson Development Partner 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sakura” sp. k., (x) Ronson Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Verdis sp. k. oraz (xi) „Ronson Development Partner 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Panoramika” sp. k. (spółki, o których mowa w punktach (i) – (xi) łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”), które to połączenie ma nastąpić w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

 

Spółka jednocześnie wskazuje, iż przywołany powyżej Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez łączące się spółki w dniu 2 listopada 2022 r.

 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI